7. Een rijke innerlijke belevingswereld

Terwijl de meeste mensen hun zintuigindrukken opnemen en dan direct verwerken, heeft een hoogsensitief persoon een rijke innerlijke belevingswereld. Dat betekent dat een hsp over veel zintuigindrukken ook nog nadenkt. Soms is dat bewust, maar vaak ook is dat onbewust.

En juist in dat laatste schuilt een extra valkuil.

De zintuigindrukken hebben al een extra impact omdat je als hsp meer indrukken moet verwerken. Het erover nadenken zorgt opnieuw voor indrukken, alleen nu vanuit je eigen binnenwereld.

Je gedachten kunnen als het ware een eigen leven gaan leiden en gedachten hebben vaak emoties tot gevolg. Zeker bij zintuigindrukken die voor jou in relatie staan met iets wat je spanning geeft, kan dat extra grote gevolgen hebben.

Omdat een groot deel van deze dingen gebeurt zonder dat je er erg in hebt, is het lastig om je grenzen te bewaken. Voor je het goed en wel in de gaten hebt, kun je al overprikkeld zijn.